[GOM 引擎]19-807最新08月独家魔斩神器无限刀传奇单职业传奇版本-带...

  • 引擎类型:GOM
  • 版本类型:迷失
  • 更新日期:2023/7/1 11:38:57
  • 配套网站:点击查看
  • 访问次数:0

扫码关注微信公众号

详情介绍 上一篇 下一篇

版本内包含三个压缩包,分别是PG插件,esp插件的版本,开区使用什么插件拿对应插件的版本即可使用!  
╔———————————————————————————————————————╗
|充值:1元=40大米点  回收:40大米点=1元  永久满10元回收(手续费10%)  长期稳定运营   |
╚———————————————————————————————————————╝

╔———————————————————————————————————————╗
|   自动捡物品功能,在“~”装备回收那里设置---可设置开关,免费开放             |   
|   自动回收,,2秒1次,完美解决双手                                           |
╚———————————————————————————————————————╝

╔——————————————————————————————————————————╗
|消费篇                    |                                                      
|                   注:狂暴10元大米点 捐献20元大米点  其它全部为点券消耗              |                          
┠——————————————————————————————————————————┨
|(1)0元白嫖上线领取QQ礼包赠送10W切割+施毒术+刀刀冰冻                                 |                    
┠——————————————————————————————————————————┨
|(2)新人传奇(开启会员20+狂暴10沙捐20)=50元                                         |
┠——————————————————————————————————————————┨
|(3)初级传奇(赞助20+沙捐20+狂暴10+满切割50+时装3级25元)=125元                      |
┠——————————————————————————————————————————┨
|(4)中级传奇(会员20+狂暴10沙捐20+满切割50+6级时装160)=260元                        |
┠——————————————————————————————————————————┨
|(5)高级传奇(会员20+狂暴10沙捐20+满切割50+8时装400) =500元                         |
╚——————————————————————————————————————————╝
                                 ★★★★★土豪老板可以无视以上攻略 ★★★★★